Når du sikkert alligevel skal holde sommerferien i Danmark, hvad så med at tage vores pjece om Vejkirker i Danmark med?

Her får du inspiration til 222 kirkebesøg, ideer til cykelvenlige vejkirker, kirker på Klosterruten, kirker på Hærvejen samt Den danske Pilgrimsrute.

Du kan downloade pjecen via www.vejkirker.dk eller hente brochuren i sognehuset og i kirken.

God tur ud i kirkelandskabet.

Corona-opdatering 10. juni 2020

Med de seneste retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken må der ved gudstjenester, andagter, dåb, konfirmationer og begravelser være en deltager pr. to kvadratmeter, såfremt disse, i det væsentlige, sidder stille eller knæler.

For Vinding Kirke betyder det, at vi principielt må være op til 62 personer i kirken, men i praksis bliver tallet mellem 15 og 40 personer plus personale, da kravet om to meters afstand stadig gælder, når der synges. Jo flere der kommer enkeltvis desto færre må der være i kirken og vice versa.

Så det er desværre ikke helt så ligetil, og derfor er det suverænt kirkebetjeningen, der vurderer/beregner, hvor der plads i kirken og til hvor mange, og vi beder i den forbindelse om, at alle kirkegængere respekterer dette til gavn og glæde for fællesskabet. Og det kan desværre betyde, at enkelte vil opleve at gå forgæves til gudstjeneste eller begravelse.

Kirken rengøres efter gældende regler efter hver tjeneste for at minimere risikoen for smitte og den vil, som situationen er lige nu, også være lukket, når der ikke er tjeneste.

Gåklubben er nu tilbage ”for fuld omdrejning”, idet holdet endnu ikke har ramt forsamlingsloftets 50 personer. Men kommer vi dertil, finder vi gerne en løsning;-)

Babysalmesang starter først op efter sommerferien. Indtil da afholdes der udendørs sommer-babysalmesang, men desværre med en række begrænsninger, herunder antal deltagere. Se mere på Facebooksiden: "Børn i Vindig Kirke Vejle" eller ring til vores kirke- og kulturmedarbejder Kathrine Lauritzen på tel 3031 3148.

Strikkeklubben håber snarest at kunne komme i gang igen, og når de kan, bliver det i fælleshuset på H.C. Lumbyes Vej 28. Men mere herom senere her på hjemmesiden og på Facebook.

Menighedsråd og personale ved Vinding Kirke

09aug kl. 10:00

Gudstjeneste (Maria Gitz)

 

09aug kl. 10:00
11aug kl. 10:00

Babysalmesang

Babysalmesang for babyer i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far.

Tilmelding …

11aug kl. 10:00
11aug kl. 12:00

Babysalmesang

Babysalmesang for babyer i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far.

Tilmelding …

11aug kl. 12:00
16aug kl. 10:00

Gudstjeneste (Maria Gitz)

 

16aug kl. 10:00