Minikonfirmander i Vinding Kirke

Tilmelding til minikonfirmand er lukket, men har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kirke- og kulturmedarbejder Kathrine Dalsgaard Lauritzen på tel 3031 3148.

Formålet med minikonfirmandundervisningen er, i samarbejde med forældrene, at gøre børnene fortrolige med den kristne børnelærdom og den folkekirkelige gudstjeneste. Undervisningen er ment som et supplement til skolens kristendomsundervisning og har desuden et dannelsespræg, da børnene lærer om den kristne musik, kirke- og kulturarv. 

De otte gange, som forløbet strækker sig over, kan ses som en ”smagsprøve” på den egentlige konfirmationsundervisning, som foregår i 7. klasse. Børnene skal gerne opleve, at det er sjovt og spændende at komme til minikonfirmand i Vinding Kirke, så der er noget at glæde sig til senere.  

Der vil blive lagt vægt på en aktiv og varieret undervisning, hvor børnene kommer til at synge, høre bibelhistorier, arbejde kreativt og lege. Vi starter hver gang med lidt mad og drikke. Der vil være to voksne til stede. Børnene vil blive hentet i bus og kørt tilbage på skolen efterfølgende, altid ledsaget af en voksen.  

Når forløbet når sin afslutning, vil vi invitere forældre og søskende til en minigudstjeneste, som arrangeres sammen med børnene, efterfulgt af aftensmad og fremvisning af de ting, som minikonfirmanderne har lavet.  

Minikonfirmandundervisning er gratis. Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte: Maria Gitz Christiansen: 7585 8035 - magch@km.dk eller Kathrine Dalsgaard Lauritzen: 3031 3148 - kadl@km.dk 

Ingen begivenheder fundet.