Dåb/navngivning

Ønsker du dåb her i Vinding Kirke, aftales datoen med kordegnen. Du kan enten ringe på telefon 7640 8150 eller sende os en mail, vinding.sognvejle@km.dk

Ønsker I at spørge på muligheden for dåb her i kirken, kan I gøre det på linket www.vindingkirkevejle.dk/formular hvorefter I vil høre fra os. I er selvsagt også velkomne til at ringe.

Hvis ikke barnet allerede er navngivet via www.borger.dk, sker navngivelsen i forbindelse med dåben. Husk at dit barn skal navngives inden det er seks måneder gammelt, men det kan sagtens blive døbt senere.

Da vi kun kan have to dåb pr. søndag, kan du med fordel kontakte os så tidligt som muligt. Senest to uger før dåben skal vi have barnets fulde navn, hvem der skal bære barnet til dåben samt navn og adresse på de to til fem faddere.

Inden dåben mødes I med præsten enten her i kirken eller hjemme hos jer, hvor præsten blandt andet vil fortælle om dåbsritualet og selve dåbsgudstjenesten.

Vi afholder også lørdagsdåb/gudstjeneste cirka 1 gang om måneden. Du finder datoerne i feltet her til højre.

Hvem kan være fadder?
For at kunne være fadder, skal man selv være døbt med den kristne dåb i folkekirken eller en anden kristen kirke. Rent juridisk kan man blive fadder, så længe man er døbt, selvom man har meldt sig ud af folkekirken eller er døbt i en anden kristen kirke.

For at blive fadder skal man være konfirmeret eller være nået konfirmationsalderen, jf. 'Anordning om dåb i folkekirken'.

Faddere kan være familiemedlemmer eller venner, og de fleste oplever det som en stor ære og tillidserklæring at blive bedt om at stå fadder. Det mest almindelige er at vælge faddere, som du har tillid til, og som vil være en del af barnets liv i mange år.

Fadderens opgave
En fadder er vidne til dåben og skal tilse at barnet vokser op i den kristne tro. Det vil derfor være naturligt, at en fadder går i kirke med barnet en gang i mellem eller taler med det om tro og kristendom.

At fadderne i øvrigt skal tage sig af barnet, hvis der sker forældrene noget, er en skrøne. Fadderne forventes at være en del af barnets liv, uanset om du er der eller ej. Hvis du vil lave en bindende aftale om, hvem barnet skal bo hos i tilfælde af din død, skal du i stedet oprette et såkaldt børnetestamente.

Faddertiltale
Efter barnet er blevet døbt, taler præsten til fadderne i en faddertiltale, som nogle også kalder fadderløfte eller fadderskabsløfte.

Præsten er frit stillet med hensyn til, hvordan faddertiltalen lyder. De kan for eksempel bruge en af de to faddertiltaler, der står i Salmebogen (side 829-830), som du også kan finde i dåbsliturgien her.

Gudmor og gudfar
En gudmor eller gudfar kalder man gerne den person, som bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne. Det er lige så almindeligt, at en af forældrene bærer deres barn til dåben.

23jan kl. 11:00

11.00 Lørdagsdåb (2 dåb)

 

23jan kl. 11:00
27feb kl. 11:00

11.00 Lørdagsdåb

 

27feb kl. 11:00