Fødsel

Både ved hjemmefødsel og fødsel på hospital er det jordemoderen, der sørger for at indberette fødslen til det sogn, hvor moderen bor. Dette sker, uanset om moderen er medlem af folkekirken eller ej og er IKKE en kirkelig registrering men en registreringsopgave i cpr-systemet, som folkekirken udfører på vegne af staten.

Efter en fødsel er der især to ting, man skal være opmærksom på, nemlig

1) er forældrene ikke gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I, senest 14 dage efter fødslen, anmelde faderskabet digitalt via www.borger.dk (se menupunktet OMSORG OG ANSVAR til venstre)

2) at barnet skal have et navn inden for de første seks måneder (se menupunktet NAVNGIVNING til venstre).