Mindesamvær

Efter ønske fra de pårørende kan der afholdes mindesammenkomster efter begravelser/bisættelser fra Vinding Kirke såfremt lokalerne er ledige.

Det er udelukkende det af menighedsrådet ansatte personale, der kan forestå afvikling af sådanne mindesammenkomster.

Ethvert indkøb af mad og drikkevarer foretages af personalet, og der afregnes efter de til enhver tid gældende kuvertpriser, som oplyses i forbindelse med forespørgsel på mindesamvær.

Sognehuset kan ikke udlejes til mindesamvær på andre betingelser.