Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. Både fornavn og efternavn kan ændres efter navneloven. Du skal være opmærksom på, at det er dig selv, der skal dokumentere, at du retmæssigt kan komme til at hedde, hvad du ønsker.

På Ankestyrelsens hjemmeside finder du en liste med godkendte fornavne (LINK HER) ligesom du også her (LINK) finder listen over frie efternavne, som du kan tage uden at have slægtsmæssigt tilknytning.

Du kan ansøge om navneændring af dig selv eller for dit barn under 18 år. Er du medlem af et anerkendt trossamfund, kan du søge om navneændring ved trossamfundet.

Forud for navneændring udfyldes en blanket, som findes på www.borger.dk – husk at du skal bruge dit nemID.

I forbindelse med navneændring skal der normalt betales et gebyr, der dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal være indbetalt, inden du indsender ansøgningen. Gebyret er på 500 kr. (2019) og reguleres normalt en gang om året.

I nogle tilfælde er navneændringer gebyrfri. Det kan eksempelvis være, hvis navneændringen søges i forbindelse med bryllupsdagen, og der skabes en form for navnefællesskab, eller hvis navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab.

Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.