Menighedsrådene i Vejle Provsti vedtog den 3. september 2019 projekt ”Frit gravsted” på sit endelige Budgetsamråd i Vor Frelsers kirke.

Det betyder at per 1. januar 2020 vil man som folkekirkemedlem frit kunne vælge mellem forskellige gravstedstyper på provstiets kirkegårde.

Man skal som folkekirkemedlem i Vejle Provsti (ved erhvervelse fra 1.1.2020) ikke længere  betale for: 

-  erhvervelsen af den første fredningsperiode dvs. kistegravplads 25 år og urnegravplads 10 år
- selve gravkastningen/urnenedsættelsen (at få gravet hullet og gjort klar til kisten/urnen)

Hvis man som pårørende vælger at passe sit gravsted selv, skal man som folkekirkemedlem ikke betale noget til Folkekirken i forbindelse med et dødsfald: man har hele tiden fået begravelses/bisættelses-ceremonien i kirken med præst, organist og betjening omkostningsfrit via sit medlemsskab, men nu skal man heller ikke betale for at vælge sig et gravsted, få gravkastet eller betale for den første fredningsperiode. Fredningsperioden kan variere fra kirkegård til kirkegård – jf. deres kirkegårdsvedtægter.

På nogle kirkegårde kan man reservere et gravsted. En sådan reservation indgår ikke i Frit Gravsteds ordningen, og derfor må man forhøre sig på de enkelte kirkegårde om det er muligt og hvad det koster.

Provstiet beslutning ændrer dog ikke ved bedemændenes priser, krematoriernes priser, eller hvis man på kirkegårdene køber sig til pasning af gravstedet. Det kræver fortsat tilladelse og koster også fortsat penge at få flyttet en urne.

For Vejle provsti er det en årlig udgift på ca. 1,5 million kroner, som man ønsker skal komme de pårørende/ de efterladte til gavn.

 

Faktaboks
Hvad sparer man som folkekirkemedlem:

- En kistebegravelse efter 01.01.20: gravkastning 3.147,39 kr. + erhvervelse af en kisteplads i 25 år 668,75 kr. = 3816,14 kr.

- En urnebegravelse efter 01.01.20:  urnenedsættelse 534,90 kr. + urnepladserhvervelse i 10 år 267,50 kr. = 802,40 kr.