Menighedsrådet

Menighedsrådet består af otte valgte medlemmer samt sognets præster, der er "fødte medlemmer".
De otte valgte medlemmer, der sidder i perioden 2016-2020, er:

Formand
Asta Holm Iversen
Emil Reesens Vej 42, Vejle
Telefon 2290 3147
ahi@post.com

Næstformand
Jens Anton Pedersen
Rungsvej 46, Vejle
2026 5311
jens-a@privat.dk

Kasserer
Stephan Haue
Bertel Nielsens Vej 10, sttv, Vejle

Kontaktperson
Jens David Eskildsen
Vindingvej 125, Vejle

Kirkeværge
Elsebet Maach Andersen
Lange-Müllers Vej 2, Vejle

Medlem
Britta Glejberg
Rued Langgaards Vej 20, Vejle

Medlem
Lene Bandholtz Jørgensen
Emil Reesens Vej 38, Vejle

(FOTO FØLGER)

Medlem
Erik Villadsen
Niels Bugges Vej 14, Vejle