Dagsorden for kommende menighedsrådsmøde i Vinding Sogn

Februar måneds dagsorden er endnu ikke klar.

 

Menighedsrådet har i 2020 følgende ordinære møder:

8. januar kl. 9.00, 5. februar kl. 9.00, 11. marts kl. 9.00, 15. april kl. 9.00, 13. maj kl. 9.00, 17. juni kl. 9.00, 12. august kl. 9.00, 9. september kl. 9.00, 21. oktober kl. 9.00 samt 18. november kl. 9.00.

Der er offentlig adgang til menighedsrådsmøderne, og alle er velkomne.