Om bebyggelse nær Vinding kirke

Et halvt år efter at Haderslev Stift gjorde indsigelse mod en bebyggelse nær Vinding Kirke, har Erhvervsstyrelsen givet Haderslev Stift medhold i indsigelsen – et såkaldt veto - mod et mindre delområde af en samlet plan for en større bebyggelse i Vinding.

Et halvt år efter at Haderslev Stift gjorde indsigelse mod en bebyggelse nær Vinding Kirke har Erhvervsstyrelsen givet Haderslev Stift medhold i indsigelsen – et såkaldt veto - mod et mindre delområde af en samlet plan for en større bebyggelse i Vinding.

Det betyder, at det mindre delområde, hvor planen var at udstykke fire parcelhusgrunde, skal tages ud af den samlede plan på godt 22 hektar med plads til 180 boliger.

Den oprindelige indsigelse fra stiftet var mere omfattende, men de øvrige punkter forhandlede stiftet og Vejle Kommune på plads.

På de punkter, hvor parterne ikke kunne nå enighed, blev afgørelsen overdraget til Erhvervsstyrelsen.

I afgørelsen derfra hedder det, at ”indsigelsen fra Haderslev Stift er begrundet i overordnede statslige interesser i at bevare kulturhistoriske interesser. Planlovens procedurer er endvidere overholdt, og stiftet har deltaget aktivt i planprocessen med henblik på at sikre en løsning, som ikke er i strid med de statslige interesser forbundet med Vinding Kirke.”

Stiftsøvrigheden – dvs. biskoppen og stiftamtmanden – gjorde indsigelse efter udtalelser fra både den kongelige bygningsinspektør, Nationalmuseet og en kirkegårdskonsulent.

Indsigelsen havde afsæt i de kulturhistoriske interesser, der er knyttet til kirkens frie beliggenhed i landskabet.