Menighedsrådets visioner for arbejdet i Vinding Sogn

Vision for Vinding Sogn 2015-2020

Mission for Vinding Sogn
Vinding Sogn er en del af folkekirken og arbejder som sin centrale opgave med forkyndelse af evangeliet i både ord og handling. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i grundloven, der fastlægger, at folkekirken er en evangelisk-luthersk kirke.

Der forkyndes gennem gudstjenester og kirkelige handlinger tillige med kirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Denne forkyndelse kommer desuden til udtryk i social omsorg ved kirkens diakonale arbejde og undervisning  

Menighedsrådet ved Vinding Sogn vil arbejde for at gøre kirken/sognet kendt for

 • at møde mennesker med et bredt udvalg af gudstjenester og aktiviteter, således at det enkelte menneske eller fællesskabet opfatter Vinding Kirke og sognehuset som deres mødested, når det drejer sig om forkyndelse, undervisning og diakoni.
 • at være i dialog med alle aldersgrupper og inddrage dem i videst muligt omfang.
 • at udvælge og anvende de til enhver tid bedste medier til kommunikation og dialog.
 • at menighedsrådet hele tiden har fokus på at løfte denne opgave i samarbejde i og uden for sognet.
 • at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, præster, frivillige og menighedsråd.
 • at sikre gode rammer for sognets aktiviteter.

 

Værdigrundlag

Menighedsrådet ved Vinding Sogn arbejder ud fra følgende værdier i forhold til menigheden såvel som frivillige og personale:

 • Ordentlighed
 • Imødekommenhed
 • Åbenhed
 • Kreativitet
 • Fleksibilitet
 • Uddelegering
 • Fastholdelse
 • Implementering

 

Menighedsrådet ved Vinding Sogn arbejder/vil arbejde med emnerne forkyndelse, undervisning, diakoni, kommunikation, medarbejdere samt øvrige opgaver med følgende aktiviteter:

 • Søndagsgudstjenester
 • Højmesser
 • Fastelavnsgudstjenester
 • Familiegudstjenester – krybbespil
 • Allehelgensgudtjeneste
 • Skærtorsdag aften
 • Gospelgudstjeneste
 • Høstgudstjeneste
 • Dåbsgudstjeneste for 4-5 års dåbsbørn
 • Julegudstjeneste for unge på højskolen
 • Julegudstjenester for daginstitutioner
 • Vielser
 • Konfirmationer
 • Begravelser
 • Gudstjenester i forbindelse med sølv- og guldbryllup

 

Undervisning
Hjemmebesøg forud og efter personlige kirkelige handlinger

Kulturformidling

Juniorkonfirmander

Babysalmesang

Skolen besøger kirken

Skoleelever besøger kirke og præst ved emnearbejde

FDF klasser besøger kirken

Kunstudstillinger

Sangaftener

Foredragsaftener

Formiddagsmøder

Koraktiviteter for børn og voksne

Konfirmander ”ansættes” til kirketjeneste – som føl

Udvikle tilbud til børnene – børnene får forældre og bedsteforældre aktive

Tilbud til unge familier

Juleafslutning på skolen

 

 • Kirkekaffe/forfriskning efter gudstjenesten
  Kirkefrokoster

 

Konfirmand-og forældreaftener

Opsøgende diakonalt arbejde

Inddrage menigheden

Besøgs – og samtaletjeneste

 

 • Kirkeblad
  Ugeavis - lokalaviser
  Facebook

 

Medarbejdere
Arbejdsbeskrivelser
Samvirke og klart definerede opgaver
Tværfaglighed i løsning af opgaver
Strategisk kompetenceudvikling
Sikre højt informationsniveau
Sikre formidling af beslutninger i MR
Selvstyrende gruppe
 

Øvrige opgaver
Mindesamvær
Sogneudflugt
Frivillige

Hvad vil vi og hvad vil vi udvikle :

Søn- og helligdage i kirken

Søndagsgudstjenester

Højmesser

Fastelavnsgudstjenester

Familiegudstjenester – krybbespil

Allehelgensgudtjeneste

Skærtorsdag aften

Gospelgudstjeneste

Høstgudstjeneste

Dåbsgudstjeneste for 5 års dåbsbørn

Julegudstjeneste for unge på højskolen

Julegudstjenester for daginstitutioner

Børnefrikvarter i forbindelse med prædiken

 

Højtideligheder

Vielser

Konfirmationer

Begravelser

Gudstjenester i forbindelse med sølv- og guldbryllup

 

Andet i kirken

Familiegudstjenester –Juniorkonfirmander

Babysalmesang

 

Koncerter

Kor

Skolen besøger kirken

Skoleelever besøger kirke og præst ved emnearbejde

FDF klasser besøger kirken

Kirkekaffe/forfriskning efter gudstjenesten

 

Sognehuset

Sogneaftener

Sogneeftermiddage

Juniorkonfirmander

Kirkefrokoster

Sangaftener

Koraktiviteter for børn og voksne (Jens Rosendal)

Temadag

Mindesamvær

Konfirmand-og forældreaftener

KunstudstillingerOpsøgende diakonalt arbejde

Udvikle tilbud til børnene – børnene får forældre og bedsteforældre aktive

Tilbud til unge familier

Konfirmander ”ansættes” til kirketjeneste – som føl

Inddrage menigheden

 

Andet

Sogneudflugt

Besøgs – og samtaletjeneste

Frivillige

Hjemmebesøg forud og efter personlige kirkelige handlinger

Juleafslutning på skolen

 

Medier

Kommunikationspolitik:

 

Hjemmeside

Kirkeblad

ugeavis

Facebook

 

Medarbejdere

Arbejdsbeskrivelser

Samvirke og klart definerede opgaver

Tværfaglighed i løsning af opgaver

Strategisk kompetenceudvikling

Sikre højt informationsniveau

Sikre formidling af beslutninger i MR

Selvstyrende gruppe